نوشتن خود

سخن‌گفتن از آن کسانی است که افکاری در سر دارند. و نوشتن برای کسانی است که حرف‌هایی در دل دارند.

دل آئینه‌ای است از وجود؛ نوشتن، توصیفی از آنچه‌ آئینه بازتاب می‌دهد.
هرچه آشناتر با خود باشی، توصیف تو از آئینه کاملتر خواهد بود و هرچه آئینه شفاف‌تر و پاک‌تر، توصیف تو دقیقتر.

ای کاش می‌توانستم کلمه‌ای از وجودم را بنویسم...

/ 1 نظر / 24 بازدید
صاحب یه بهانه

فکر کردین می شه از خودتون بنویسین؟؟ یادتون رفته یه بعد از وجودتون همون روحیه که خدا از روح خودش در کالبدتون دمیده. پس خیلی هم خوشبین نباشین که بشه از خودتون بنویسین.