زمستان است ...

 زمستان ، سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
 سرها در گریبان است
 کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
 نگه جز پیش پا را دید ، نتواند
 که ره تاریک و لغزان است
 وگر دست محبت سوی کسی یازی
  به کراه آورد دست از بغل بیرون
  که سرما سخت سوزان است
 نفس ، کز گرمگاه سینه می اید برون ، ابری شود تاریک
  چو دیدار ایستد در پیش چشمانت
 نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم
 ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟
  مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
 هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... ای
 دمت گرم و سرت خوش باد
 سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای
 منم من ، میهمان هر شبت ، لولی وش مغموم
 منم من ، سنگ تیپاخورده ی رنجور
  منم ، دشنام پس آفرینش ، نغمه ی ناجور
 نه از رومم ، نه از زنگم ، همان بیرنگ بیرنگم
 بیا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم
 حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
  تگرگی نیست ، مرگی نیست
 صدایی گر شنیدی ، صحبت سرما و دندان است
 من امشب آمدستم وام بگزارم
  حسابت را کنار جام بگذارم
 چه می گویی که بیگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد ؟
 فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
 حریفا ! گوش سرما برده است این ، یادگار سیلی سرد
زمستان است
 و قندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یا زنده
 به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است
 حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است
 سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
 هوا دلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان
 نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین
 درختان اسکلتهای بلور آجین
 زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه
 غبار آلوده مهر و ماه
 
زمستان است ...
مهدی اخوان ثالث
/ 4 نظر / 27 بازدید
يه صبور

زمستون خيلی خوشکله . من عاشقشم.

آسمانيان

بسم الرب الهادی هوا بس ناجوانمردانه سرد است سرد ... اميدوارم دوباره فاصله هامون کم و کمتر بشه مثل قبل. درسته جند ماهيه از شما دورم ولی قلبم همیشه پیشته. دوست دارم. یا علی مدد

خادم

سلام کجايی شايعات ميگن مردی اگه حقيقت داره يه سر بهم بزن