به جای لعنت فرستادن به تاريکی ها شمعی روشن کنيد

تا حالا شده فکر کنی هیچ کسی دوست نداره؟
تا حالا شده اونقدر تنفر تو وجودت باشه که دلت بخواد تمام این دنیای مزخرف رو با دستای خودت تکه تکه کنی؟
تا حالا شده فکر کنی از تو تنها تر وجود نداره؟
وقتی به این لحظه رسیدی فقط برای یک ثانیه یه نیش ترمز بزن و با ارامش تمام برگرد و به پشت سرت یه نگاه بنداز و ببین همونایی که دوستاشتنشون رو به حساب نمی اری همونا بیشتر از همه دوست ندارن؟
همونی که ازش متنفری یه روز با تمام جون و دل دوستش نداشتی؟نمی گم تنفر دروغ ها نه میگم وتی می بینی قلب تو هم مثل دیگران می تونه کسی رو با تمام وجود دوست داشته باشه!
وقتی حس می کنی که چه قدر تنهایی بیاد این حقیقت بیفت که یک نفر یه جایی تمام رویا هاش لبخند توست و وقتی به تو فکر میکنه جریان زندگی رو تو رگهاش حس میکنه و وقتی احساس تنهایی کردی به یاد داشته باش که یکی داره به تو فکر می کنه!!

/ 0 نظر / 30 بازدید