زندگي پاره!

زندگي پاره!

بيوگرافي يک روزه‌ي يک ديوانه‌ي آنلاين:

روز چهارصد و شصت و سوم از روزهاي مشابه:

بامداد، ساعت 4:30

ساعت زنگ. کامپيوتر خاموش، کمي ... ! چراغ خاموش، خواب.

صبح، ساعت 7:30

ساعت زنگ، زنگ ساعت خاموش، خواب.

صبح، ساعت 7:35

مامان صدا، سرويس رفت، جا موند، دانشگاه نرسيد، کلاس غيبت، درس حذف، خواب.

صبح، ساعت 10:27

از خواب بيدار، کمي ... ، ناراحت نبود که درس حذف شد، کمي نون خشکه، کامييوتر روشن، کانکت به اينترنت، نهار نخورد، غذا نخورد، آب نخورد، ... نکرد، چت کرد، سايت آپ ديت کرد، چت زد!، وبلاگ آپ ديت زد!، چت فرمود، چت نکرد.

بعد از ظهر، ساعت 17:46

کامپيوتر خاموش، کتاب سر راه شوت، کمي نون خشکه با پنير، ... فراموش، آب خوردن وقت نشد.

بعد از ظهر، ساعت 17:59

کامييوتر روشن، کانکت به اينترنت، شام نخورد، ميوه نخورد، آب نخورد، ... نکرد، چت کرد، سايت آپ ديت کرد، چت زد!، وبلاگ آپ ديت زد!، چت فرمود، چت نکرد، روزنامه خوند، گل فرستاد، جدول حل کرد، جوک خوند، سياسي خوند، اجتماعي خوند...، 100 تا وبلاگ خوند، شعر خوند، مدونا جديد گوش داد، مريلين مونسون گوش کرد!، نقشه همه‌ي راه‌هاي شوسه‌ي جهان رو ديد، سه تا فيلم ديد، خفه کرد (خود را)، کامپيوتر خاموش کرد، رفت بخوابه...

شب ساعت 1:59

مُرد.

پايان...

علت مرگ : جنون مزمن!
30.gif

/ 0 نظر / 28 بازدید