بهتر از اين چيزي كه فكر مي كنيم بهترينه!

بیابان را دیده ای؟ دیده ای چگونه بی هویت می نمایاند؟ شاید هر کس را که بخواهی طرد کنی به بیابانی دور می فرستی. به یک جای بی هویت. به یک جایی که هیچ کسی آن جا را نمی شناسد.

زندگی در جایی که هویتی ندارد رنج بزرگی است که در گذشته به عنوان جریمه در دادگاهها حکمش صادر می شد. اما نکته قابل توجه در این است که اگر زندگی یک انسان باهویت در جایی که هویتی ندارد سخت است زندگی یک انسان بی هویت چگونه است؟

شاید خیلی از ما حتی از فکر به این موضوع هم شانه خالی می کنیم. اما هر وقت تنها شدی جایی که کسی نباشد تا خجالت بکشی یا غرور مانع شود. در آنجا فکر کن هویت تو چیست. و به این موضوع فکر کن که اصلا برای چه زندگی می کنی! شاید به این نتیجه برسی که زندگی نکردن بهتر از زندگی کردن است و این اصلا جای تعجب نیست.

حداقل این نقطه شروعی است برای این تفکر که می توانیم زندگی بهتری داشته باشیم.

پروانه آبی ; ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٩/٩