نوشتن خود

سخن‌گفتن از آن کسانی است که افکاری در سر دارند. و نوشتن برای کسانی است که حرف‌هایی در دل دارند.

دل آئینه‌ای است از وجود؛ نوشتن، توصیفی از آنچه‌ آئینه بازتاب می‌دهد.
هرچه آشناتر با خود باشی، توصیف تو از آئینه کاملتر خواهد بود و هرچه آئینه شفاف‌تر و پاک‌تر، توصیف تو دقیقتر.

ای کاش می‌توانستم کلمه‌ای از وجودم را بنویسم...

پروانه آبی ; ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٧/٢۱