راه آهن باش - ناراحت نشو

زندگی معلم خوبی برايم نبود

او به من آموخت  که نبايد هميشه آرام و با گذشت باشم

او به من آموخت که مسخره کنم تا مسخره نشوم

او گفت خودم را بگيرم تا خودشان را برايم نگيرند

و گفت هميشه و در هر شرايطی حق را به خود دهم

که هنگامی که حق با من است آن را از من نگيرند

ولی ای آموزگار عزيزم

                                 من هيچگاه شاگرد خوبی برای هيچ معلمی نبوده ام

از درس تو نيز نمره ی قبولی نمی خواهم

پروانه آبی ; ٧:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۱۱