صدام و هيتلر

صدام مانند هيتلر

 هنگامي كه تايم چهره ضربدر قرمز خورده هيتلر را روي جلد خود چاپ كرد هنوز از سرنوشت هيتلر اطلاعي در دست نبود.
خودكشي آدولف هيتلر در پناهگاه زيرزميني اش در شهر برلين شش ماه پس از ورود نيروهاي روس به پايتخت آلمان توسط رسانه ها فاش گرديد.
- هفته نامه امريكايي تايم در شماره اين هفته خود عكس صدام حسين را در حالي كه ضربدر قرمزي بر چهره وي نقش بسته است روي جلد خود منتشر كرده است اين شماره تايم يادآور روي جلد اين نشريه در 7 مه 1945 است .
هفته نامه تايم روي جلد شماره اين هفته خود كه روز دوشنبه منتشر شده و تاريخ 21 آوريل 2003 را دارد به تصويري از صدام حسين اختصاص داده كه ضربدر قرمزي بر چهره وي نقش بسته است .
تايم با اين كار خود مي خواهد سرنوشت آدولف هيتلر را يادآوري كند ، قبلا در سال 1945 تايم روي جلد خود را به تصويري از هيتلر اختصاص داده بود كه بر چهره وي يك ضربدر قرمز نقش بسته بود.
اين شماره تايم در 7 مه 1945 منتشر شده بود.
دقيقا مانند بهار سال 1945 كه سردبيران تايم از سرنوشت هيتلر بي اطلاع اما از سقوط وي مطمئن هستند ، امروز نيز آنها نمي دانند صدام زنده يا مرده است ، اما از سقوط وي مطمئن بودند ، امروز نيز آنها نمي دانند صدام زنده يا مرده است ، اما از سقوط وي اطمينان دارند.
جيم كلي ، مسوول نشريه در يك بيانيه مختصر ابراز عقيده مي كند كه شرايط كنوني عراق تا حدودي با شرايط آلمان در سال 1945 قابل مقايسه است .
وي خاطرنشان مي كند ، هنگامي كه تايم چهره ضربدر قرمز خورده هيتلر را روي جلد خود چاپ كرد هنوز از سرنوشت هيتلر اطلاعي در دست نبود.
خودكشي آدولف هيتلر در پناهگاه زيرزميني اش در شهر برلين شش ماه پس از ورود نيروهاي روس به پايتخت آلمان توسط رسانه ها فاش گرديد.
روزنامه نگار امريكايي اذعان مي كند كه جنگ جهاني دوم و جنگ دوم خليج فارس مسلما جنگ هاي بسيار متفاوتي هستند.
وي مي گويد: اما مانند هيتلر ، صدام حسين نيز به هدف شماره يك جنگ تبديل شد كه به رهبري امريكا صورت گرفت و مانند هيتلر رژيم وي قبل از اين كه سرنوشت وي مشخص شود سرنگون گرديد.
در حال حاضر سرنوشت صدام نامعلوم است ، مقامات نيروهاي متحدين نمي دانند كه آيا وي عراق را ترك كرده ، آيا پنهان شده يا اين كه در بمباران هفته گذشته پناهگاه زيرزميني اش در بغداد كشته شده است .
www.iranhumanrights.com

پروانه آبی ; ۸:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٥