بهترين راه حل!

اگه تو زندگیت به مشکلی خوردی بدون که زندگی دکمه reset نداره، پس هر وقت تو زندگی دچار مشکل شدی دنبال یه ctrl+alt+delete بگرد و اگه پیداش کردی خیلی مواظب باش چون ممکنه با بستن اشتباه یک پنجره تمام زندگیت نابود بشه یا بهم بریزه !

پروانه آبی ; ٩:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٩/۸