فال من

این هم تفعل امشب من :

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود   ***   وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر   ***    آری شود ولیک به خون جگر شود

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه    ***    کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

از هر کرانه تیر دعا کرده​ام روان    ***    باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو    ***    لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

از کیمیای مهر تو زر گشت روی من    ***    آری به یمن لطف شما خاک زر شود

در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب    ***    یا رب مباد آن که گدا معتبر شود

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی    ***    مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست    ***    سرها بر آستانه او خاک در شود

حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست    ***    دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود

پروانه آبی ; ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٥